Regler och bestämmelser för Sistaco Instagram-tävling

Senast uppdaterad tisdag 28 juni 2022

Regler och bestämmelser för Sistaco Instagram-tävling
Följande är reglerna (“Regler”) för Sistaco X Mary Grace Instagram-tävlingens regler och bestämmelser (“Giveaway”) som administreras av Sistaco Pty. Ltd. (“Sistaco”).


1. BEHÖRIGHET
För att vara berättigade till Giveaway måste deltagarna vara lagliga bosatta i vilket land som helst och vara arton år eller äldre vid tidpunkten för inresan i sin provins eller territorium där de bor och ha ett giltigt instagramkonto. Anställda hos Sistaco och dess dotterbolag, dotterbolag, närstående företag, reklam- och marknadsföringsbyråer och hushållsmedlemmarna i något av ovanstående är inte berättigade att delta i Giveaway.
 
2. HUR MAN KOMMER MED
INGET KÖP NÖDVÄNDS. För att delta måste deltagare gilla detta inlägg, följa @sistaco och @marygraceofficial_ konton och tagga 2 kvinnor i kommentarsfältet. För bonusinträde kan en deltagare lägga om inlägget på berättelser. Giveawayen kommer att pågå från 30 juni 2022 till 4 juli 2022 23:59 AEST. ("Giveaway-perioden") efter vilken tid inga ytterligare bidrag kommer att beaktas.

3. VAL AV VINNARE
Efter avslutad Giveaway ska en Sistaco- och en Mary Grace-representant granska de inskickade bidragen och välja två vinnare slumpmässigt. Den potentiella vinnaren kommer att meddelas via instagramberättelser och privat meddelande den 4 juli 2022 och kommer att ha 48 timmar på sig att svara och ge sin kontaktinformation. Om en utvald potentiell vinnare inte svarar inom utsatt tid, kan en annan potentiell vinnare utses efter Sistacos eget gottfinnande.

4. PRIS[S]
Det finns 2 priser att vinna, som består av antingen 1 Ultimate Set & 1 Precision Edge från Sistaco ($200) eller 1 Dream Routine från Mary Grace ($225). Det ungefärliga totala värdet av priserna är fyrahundratjugofem dollar ($425,00 AUD). En vinnare uttagen av Sistaco kommer att vinna ett ultimat set + precisionskant och en annan vinnare uttagen av Mary Grace kommer att vinna en drömrutin. Priserna kan inte överföras, inte lösas in mot kontanter och kommer inte att förlängas under några omständigheter och måste accepteras som de erbjuds utan ersättning.

5. ALLMÄNT
Genom att delta i Giveawayen samtycker du till att följa dessa regler och Sistacos beslut som ska vara slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Deltagare som inte har följt dessa regler är föremål för diskvalifikation.
Oavsett den definierade Giveaway-perioden förbehåller sig Sistaco rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta Giveawayen, helt eller delvis, och/eller modifiera, ändra eller avbryta Giveawayen och/eller dessa Regler på något sätt, när som helst, av någon anledning utan föregående meddelande.
Personlig information som samlas in under Giveawayens gång ska användas av Sistaco och dess auktoriserade representanter enbart i syfte att genomföra Giveawayen och dela ut priser, och kommer inte att användas eller avslöjas för något annat ändamål såvida det inte krävs enligt lag. Sistaco kommer att använda deltagarens personliga information endast för identifierade ändamål och skydda deltagarens personliga information på ett sätt som överensstämmer med Sistacos integritetspolicy.
Genom att delta i Giveaway, samtycker pristagaren/vinnarna till att deras namn får användas i alla former av media, utan ytterligare ersättning från Sistaco och avsäger sig alla rättigheter med avseende på tryckta, sända och andra former av publicitet.
I händelse av tvist om vem som har skickat in en elektronisk post, kommer anmälan att anses ha skickats av den auktoriserade kontoinnehavaren för det instagramkonto som är kopplat till inlägget. "Auktoriserad kontoinnehavare" av instagramkontot definieras som den fysiska person som tilldelas ett instagramkonto av instagram.
Giveawayen är inte på något sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av instagram och all personlig information som tillhandahålls av en deltagare tillhandahålls till Sistaco och inte Facebook.
Giveaway är föremål för alla tillämpliga lagar i provinsen Brisbane och de lagar i Australien som är tillämpliga där.

6. KONTAKT
Om du vill kontakta Sistaco, använd den angivna e-postadressen: .