INTEGRITETSPOLICY

(hädanefter kallad "policyn"
av Sistaco Pty LTD hädanefter kallad "företaget")
Senast uppdaterad av policyn: 18 maj 2022

Denna policy beskriver företagets policyer och procedurer för att samla in, använda och avslöja användarens information när användaren använder onlinetjänsten och berättar för användaren om integritetsrättigheter och hur lagen skyddar användaren.

Företaget använder användarens personuppgifter som tillhandahållits av användarna företaget för att tillhandahålla och förbättra onlinetjänsten. Genom att använda onlinetjänsten samtycker användaren till att samla in och använda information enligt denna policy. 

Policyn följer artiklarna 12, 13 och 14 i GDPR.

 

I. TOLKNING OCH DEFINITIONER

Tolkning

Orden där den första bokstaven är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För syftet med denna policy:

"Användaren" betyder varje person som registrerat ett konto på företagets webbplats och använder företagets onlinetjänst.

"Enhet" betyder vilken enhet som helst som kan komma åt webbplatsen såsom en dator, en telefon eller en digital surfplatta.

"GDPR" innebär allmänna dataskyddsregler som avser skydd av fysiska personer om behandling av personuppgifter och regler som rör fri rörlighet för personuppgifter.

"Hemsida" betyder företagets webbplattform för användarens enheter som kan användas via en webbläsare utan nedladdning, under namnet (domänen) av www.sistaco.eu och den är inte ansluten till några andra webbplatser, företag, varumärken, organisationer eller liknande namngivna enheter som liknar den.

"Onlinetjänst" betyder företagets produkter och tjänster som är offentligt tillgängliga i en fullständig version efter att ha skapat ett konto på webbplatsen. Onlinetjänsten inkluderar följande: Användaren kan beställa specialartiklar från den föreslagna listan på webbplatsen, enligt rekommendationer som webbplatsen innehåller.

"Personlig information" betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("den registrerade"); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, platsdata, en onlineidentifierare etc.

"Bearbetar" avser varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande av överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse

"Företaget" betyder Sistaco Pty Ltd

"Användningsdata" hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererad med hjälp av onlinetjänsten eller från själva onlinetjänstens infrastruktur (till exempel längden på ett besök, användning av applikationer och antal användare).

 

II. INSAMLA OCH ANVÄNDA ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER

Personlig information:

När företaget använder företagets webbplats kan företaget be användaren att förse företaget med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera användaren. Personligen kan identifierbar information innefatta, men är inte begränsad till:

 • e-postadress;
 • adress;
 • telefonnummer;
 • Användarens för- och efternamn (när du lägger till betalnings- och fraktinformation);
 • Användarens land;
 • kreditkortsinformation, faktureringsadress.

 

III. ANVÄNDNINGSDATA

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder webbplatsen.

Användningsdata kan inkludera information, typ av enhet, sidor som användaren besöker, tid och datum för användarens besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När användaren går in på webbplatsen via eller via en enhet kan företaget samla in viss information automatiskt, inklusive men inte begränsat till:

 • vilken typ av enhet som används;
 • Enhetens unika ID;
 • Enhetens operativsystem;
 • vilken typ av webbläsare som används;
 • unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

 

IV. SPÅRNINGSTEKNIKER OCH COOKIES

Företaget använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på företagets webbplats och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera webbplatsen. Teknikerna som företaget använder kan innefatta:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på användarens enhet. Du kan instruera webbläsaren att vägra alla cookies eller att indikera när c Cookie skickas. Men om användaren inte accepterar cookies kan det hända att användaren inte kan använda vissa delar av webbplatsen.
 • Flash-kakor. Vissa funktioner på webbplatsen kan använda lokala lagrade objekt (eller Flash-cookies) för att samla in och lagra information om användarens preferenser eller aktivitet på onlinetjänsten. Flash-cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarcookies.
 • Webbfyr. Vissa delar av webbplatsen och företagets e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas Web Beacons (även kallade klara gifs, pixeltaggar och single-pixel gifs) som tillåter företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrering av populariteten för ett visst avsnitt och verifiering av system- och serverintegritet).

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessions"-cookies. Beständiga kakor finns kvar på användarens personliga enheter när användaren går offline, medan sessionskakor raderas så snart användaren stänger webbläsaren.

Företaget använder både sessions- och beständiga cookies för de syften som anges nedan:

Nödvändiga/nödvändiga cookies

Typ: Sessionscookies

Administreras av bolaget

Syfte: Dessa cookies är väsentliga för att ge användaren tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att göra det möjligt för användaren att använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som användaren har bett om inte tillhandahållas, och företaget använder endast dessa cookies för att tillhandahålla användaren dessa tjänster.

 

Cookies Policy/Meddelande Acceptans Cookies

Typ: Beständiga cookies

Administreras av bolaget

Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

 

Funktionscookies

Typ: Beständiga cookies

Administreras av bolaget

Syfte: Dessa cookies gör det möjligt för företaget att komma ihåg de val som användaren gör när han använder webbplatsen, såsom att komma ihåg användarens inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att förse användaren med en mer personlig upplevelse och att undvika att användaren måste ange inställningar igen varje gång användaren använder webbplatsen.

 

Reklamkakor

Administreras av bolaget

Syfte: Dessa cookies kan slås på och av på webbplatsen för att ge våra potentiella kunder den bästa reklamupplevelsen. De innehåller ingen personlig information och är baserade på användarens handlingar på webbplatsen.

 

V. ANVÄNDNING AV ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och underhålla webbplatsen, inklusive övervakning av användningen av webbplatsen.

För fullgörande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpekontraktet för de produkter, föremål eller tjänster som användaren har köpt eller av något annat avtal med företaget via webbplatsen.

För att tillhandahålla Användaren med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som Företaget erbjuder som liknar de som Användaren redan har köpt eller frågat om såvida inte Användaren har valt att inte ta emot sådan information.

För att hantera användarens förfrågningar: För att ta hand om och hantera användarens förfrågningar till företaget.

För företagsöverlåtelser: Bolaget kan använda Användarens information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överlåtelse av några eller alla Bolagets tillgångar, vare sig som ett fortsatt företag eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som företaget innehar om webbplatsanvändare är bland de tillgångar som överförs.

För andra ändamål: Företaget kan använda användarens information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av företagets reklamkampanjer och utvärdera och förbättra webbplatsen, produkterna, tjänsterna, marknadsföringen och användarens upplevelse. Företaget har också rätt att använda användarens personuppgifter för att tillhandahålla e-postmarknadsföringsprocedurer och tillhandahålla och göra SMS och webb-push-meddelanden.

Företaget kan dela användarens personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Företaget har rätt att dela användarens personliga med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av webbplatsen och att kontakta användaren.
 • För företagsöverlåtelser: Företaget kan dela eller överföra Användarens Personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av företagets verksamhet till ett annat företag.
 • Med affiliates: företaget har rätt att dela användarens personuppgifter med företagets dotterbolag, i vilket fall företaget kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna sekretesspolicy. Affiliates inkluderar företagets moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som företaget kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med företaget.
 • Med affärspartners: Företaget har rätt att dela användarens personuppgifter med affärspartners för att erbjuda användaren vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med användarens samtycke: Företaget har rätt att avslöja användarens personliga information för andra ändamål med användarens samtycke.

 

VI. LAGRING AV ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER

Företaget kommer att behålla användarens personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. 

Företaget kommer att behålla och använda användarens personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla företagets rättsliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla användarens personuppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och politik.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare period, förutom när dessa personuppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra webbplatsens funktionalitet, eller när företaget är juridiskt skyldigt att behålla dessa uppgifter under längre perioder. 

 

VII. ÖVERFÖRING AV ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER

Användarens information, inklusive personuppgifter, behandling av företagets verksamhetskontor och på andra platser där parterna som är involverade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför användarens stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i användarens jurisdiktion.

Användarens samtycke till denna integritetspolicy följt av inlämnande av sådan information representerar användarens samtycke till överföringen.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att användarens personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och följa denna sekretesspolicy och ingen överföring av användarens personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten av användarens personuppgifter och annan personlig information.

 

VIII. UTSLÄPP AV ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER 

Affärstransaktion

Om företaget är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan Användarens Personuppgifter överföras. Företaget kommer att meddela innan användarens personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan företaget bli skyldigt att lämna ut användarens personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra lagkrav

Företaget kan avslöja användarens personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följ rättsliga skyldigheter.
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom.
 • Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med webbplatsen.
 • Skydda den personliga säkerheten för användaren av onlinetjänsten eller allmänheten.
 • Skydda mot juridiskt ansvar.

 

IX. SÄKERHET FÖR ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER 

Företaget vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda information som tas emot från användaren från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring och obehörigt avslöjande eller åtkomst. Företaget har infört lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda och säkra användarens information, och företaget använder sig av integritetsförbättrande teknologier såsom kryptering. Om du har några frågor om säkerheten för din personliga information kan du kontakta oss VIA e-post:  sales@sistaco.com.

 

X. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Företagets webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av företaget. Om användaren klickar på en tredje parts länk kommer användaren att dirigeras till den tredje parts webbplats. Företaget rekommenderar starkt användaren att granska integritetspolicyn för varje webbplats som användaren besöker.

Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

 

XI. ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY 

Företaget kan uppdatera policyn då och då. Företaget kommer att meddela användaren om eventuella ändringar genom att publicera den nya policyn på denna sida.

Företaget har rätt att uppdatera policyn. Företaget kommer att meddela användaren genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" högst upp i denna policy.

Användaren rekommenderas att granska denna policy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

 

XII. GDPR MEDDELANDE

Den rättsliga grunden för att behandla användarens personuppgifter är art. 6 sek. 1 a) b), f) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/ 46 / MI Laws UE.L.2016.119.1) (GDPR), där företagets legitima intresse är relaterat till att tillhandahålla webbplatsen för användaren.

Personuppgifter kommer att behandlas under en period tills en invändning mot databehandling eller uppsägning görs, dock inte längre än 10 (tio) år.

Användaren har rätt att få tillgång till, korrigera, radera eller begränsa sina personuppgifter eller att invända mot behandlingen, samt rätt att överföra personuppgifter och rätt att klaga till tillsynsmyndigheten.

När det gäller att erhålla uppgifter och bearbeta dem baserat på art. 6 sek. 1 år a) GDPR – Användaren har rätt att återkalla samtycke när som helst, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på samtycke till dess återkallande.

Enligt GDPR är företaget en personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in från alla kategorier av registrerade personer som anges ovan, med följande undantag: Företaget är en databehandlare av användarloggar, administrativa användarloggar och viss information om kontoinställningar. Dessutom är företaget en databehandlare för allt innehåll som tillhandahålls av användaren via onlinetjänsterna som överförs. Där företaget är en databehandlare, behandlar företaget uppgifter på uppdrag av sin Användare enligt deras databehandlingsinstruktioner.

 

XIII. TVISTLÖSNING

Om du har en olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som företaget inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta oss via sales@sistaco.com.

 

XIV. KONTAKTER

Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss på: sales@sistaco.com +617 3184 4425