Våra produkter är

Giftfri
Vegansk
Plågeri-fri
På Sistaco vill vi att du ska kunna uttrycka din stil på ett säkert och etiskt sätt. Därför är vi veganer och grymhetsfria men även våra produkter innehåller INTE följande potentiellt skadliga ingredienser.
01 Formaldehydfri
02Fri från formaldehydharts
03 Toluenfri
04 Xylenfri
05 Glutenfri
06 Fri från dibutylftalat
07 Kamferfri
08 Parabener fri
09 Etyltosylamidfri
10 Trifenylfosfat (TPP) Gratis
11 Hema gratis
12 Styrenfri
13 Bisfenol A fri
14 Nonylfenoletoxylatfri
15 Sulfatfri
16 Glykoleter av serie E (Glykoletrar härledda från etylenoxid) Fri