Sistaco Instagram-wedstrijdregels en -voorschriften

Laatst bijgewerkt op dinsdag 28 juni 2022

Sistaco Instagram-wedstrijdregels en -voorschriften
Hieronder volgen de regels ("Regels") voor de Sistaco X Mary Grace Instagram-wedstrijdregels en -voorschriften (de "Giveaway") die worden beheerd door Sistaco Pty. Ltd. ("Sistaco").


1. SUBSIDIABILITEIT
Om in aanmerking te komen voor de Giveaway, moeten deelnemers legaal ingezetenen zijn van een land, en op het moment van binnenkomst achttien jaar of ouder zijn in hun provincie of gebied van verblijf en een geldig Instagram-account hebben. Werknemers van Sistaco en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, gerelateerde bedrijven, reclame- en promotiebureaus en de gezinsleden van een van de bovenstaande personen komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Giveaway.
 
2. HOE IN TE VOEREN?
AANKOOP NIET VERPLICHT. Om mee te doen, moeten deelnemers dit bericht leuk vinden, @sistaco- en @marygraceofficial_-accounts volgen en 2 vrouwen taggen in het opmerkingengedeelte. Voor bonusinvoer kan een deelnemer het bericht opnieuw plaatsen op verhalen. De weggeefactie loopt van 30 juni 2022 tot 4 juli 2022 23:59 uur AEST. (De "Giveaway-periode") waarna geen verdere inzendingen in aanmerking worden genomen.

3.SELECTIE VAN WINNAAR
Na voltooiing van de weggeefactie beoordelen een vertegenwoordiger van Sistaco en Mary Grace de ingediende inzendingen en kiezen willekeurig 2 winnaars. De potentiële winnaar wordt op 4 juli 2022 op de hoogte gebracht via een Instagram-verhalen en een privébericht en heeft 48 uur om te reageren en hun contactgegevens te verstrekken. Als een geselecteerde potentiële winnaar niet binnen de toegewezen tijd reageert, kan naar eigen goeddunken van Sistaco een andere potentiële winnaar worden geselecteerd.

4. PRIJS[S]
Er zijn 2 prijzen te winnen, die bestaan uit 1 Ultimate Set & 1 Precision Edge van Sistaco ($200) of 1 Dream Routine van Mary Grace ($225). De geschatte totale waarde van de prijzen is vierhonderdvijfentwintig dollar ($ 425,00 AUD). Een door Sistaco gekozen winnaar wint een ultieme set + precisievoordeel en een andere door Mary Grace gekozen winnaar wint een droomroutine. De Prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld en zullen onder geen enkele omstandigheid worden verlengd en moeten worden geaccepteerd zoals aangeboden zonder vervanging.

5. ALGEMEEN
Door deel te nemen aan de Giveaway, stemt u ermee in zich te houden aan deze regels en de beslissingen van Sistaco, die in alle opzichten definitief en bindend zijn. Deelnemers die zich niet aan deze regels hebben gehouden, kunnen worden gediskwalificeerd.
Niettegenstaande de gedefinieerde Giveaway-periode, behoudt Sistaco zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Giveaway, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen en/of de Giveaway en/of deze Regels op enigerlei wijze te wijzigen, aan te passen of op te schorten, op welke manier dan ook, om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving.
Persoonlijke informatie die tijdens de Giveaway wordt verzameld, zal door Sistaco en haar gemachtigde vertegenwoordigers uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de Giveaway en het toekennen van prijzen, en zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt of bekendgemaakt, tenzij wettelijk vereist. Sistaco zal de persoonlijke informatie van de deelnemer alleen gebruiken voor geïdentificeerde doeleinden en de persoonlijke informatie van de deelnemer beschermen op een manier die in overeenstemming is met het privacybeleid van Sistaco.
Door deel te nemen aan de Giveaway, stemmen de Prijswinnaar(s) ermee in dat hun naam in alle vormen van media mag worden gebruikt, zonder enige verdere vergoeding door Sistaco en doen zij afstand van alle rechten met betrekking tot gedrukte, uitgezonden en andere vormen van publiciteit.
In het geval van een geschil over wie een elektronische inzending heeft ingediend, wordt de inzending geacht te zijn ingediend door de bevoegde accounthouder van het instagram-account dat aan de inzending is gekoppeld. “Geautoriseerde accounthouder” van het instagram-account wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die door instagram aan een instagram-account is toegewezen.
De Giveaway wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door instagram en alle persoonlijke informatie die door een deelnemer wordt verstrekt, wordt verstrekt aan Sistaco en niet aan Facebook.
De Giveaway is onderworpen aan alle toepasselijke wetten van de provincie Brisbane en de wetten van Australië die daarop van toepassing zijn.

6. CONTACT:
Als u contact wilt opnemen met Sistaco, gebruik dan het opgegeven e-mailadres: .