PRIVACYBELEID

(hierna te noemen "het beleid"
van de Sistaco Pty LTD hierna te noemen "het bedrijf")
Laatst bijgewerkt van het beleid: 18 mei 2022

Dit beleid beschrijft het beleid en de procedures van het bedrijf voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de informatie van de gebruiker wanneer de gebruiker de online service gebruikt en vertelt de gebruiker over privacyrechten en hoe de wet de gebruiker beschermt.

Het bedrijf gebruikt de persoonlijke gegevens van de gebruiker die door de gebruikers van het bedrijf zijn verstrekt om de online service te leveren en te verbeteren. Door de Online Dienst te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in om informatie te verzamelen en te gebruiken volgens dit Beleid. 

Het beleid voldoet aan de artikelen 12,13 en 14 van de AVG.

 

I. INTERPRETATIE EN DEFINITIES

Interpretatie

De woorden waarin de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

definities

Voor de doeleinden van dit beleid:

"De gebruiker" betekent elke persoon die een account op de website van het bedrijf heeft geregistreerd en de online service van het bedrijf gebruikt.

"Apparaat" betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Website, zoals een computer, een telefoon of een digitale tablet.

“AVG” betekent algemene gegevensbeschermingsregels met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen over de verwerking van persoonsgegevens en regels met betrekking tot het vrije verkeer van persoonsgegevens.

"Website" betekent het webplatform van het bedrijf voor de apparaten van de gebruiker die via een browser kunnen worden gebruikt zonder te downloaden, onder de naam (domein) van www.sistaco.eu en het is niet gelieerd aan andere websites, bedrijven, merken, organisaties of gelijknamige entiteiten die erop lijken.

"Online dienst" betekent de producten en diensten van het Bedrijf die openbaar beschikbaar zijn in een volledige versie na het aanmaken van een account op de Website. Online Service omvat het volgende: de Gebruiker kan speciale items bestellen uit de voorgestelde lijst op de Website, volgens de aanbevelingen die de Website bevat.

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identifier, enz.

"Verwerken" betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonlijke gegevens of verzamelingen van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen

"Het bedrijf" betekent de Sistaco Pty Ltd

"Gebruiksgegevens" verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd met behulp van de Online Service of van de Online Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een bezoek, het gebruik van de applicatie en het aantal gebruikers).

 

II. VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

Persoonlijke gegevens:

Tijdens het gebruik van de website van het bedrijf kan het bedrijf de gebruiker vragen om het bedrijf bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker of deze te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • e-mailadres;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • voor- en achternaam van de Gebruiker (wanneer u de betalings- en verzendgegevens toevoegt);
 • land van de Gebruiker;
 • creditcardgegevens, factuuradres.

 

III. GEBRUIKSGEGEVENS:

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Website.

Gebruiksgegevens kunnen informatie, type apparaat, pagina's die de gebruiker bezoekt, de tijd en datum van het bezoek van de gebruiker, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens bevatten.

Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt via of via een Apparaat, kan het Bedrijf bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • het type apparaat dat wordt gebruikt;
 • Apparaat unieke ID;
 • Apparaat besturingssysteem;
 • het type internetbrowser dat wordt gebruikt;
 • unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

 

IV. TRACKING TECHNOLOGIEN EN COOKIES

Het bedrijf gebruikt cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op de website van het bedrijf te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om de Website te verbeteren en te analyseren. De technologieën die het bedrijf gebruikt, kunnen zijn:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op het Apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst. U kunt de browser opdracht geven om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer c Cookie wordt verzonden. Als de Gebruiker echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de Gebruiker bepaalde delen van de Website niet kan gebruiken.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van de Website kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over de voorkeuren of activiteit van de Gebruiker op de Online Dienst te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor browsercookies.
 • Webbaken. Bepaalde delen van de website en de e-mails van het bedrijf kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze hebben bezocht. pagina's of het openen van een e-mail en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen "permanente" of "sessie" cookies zijn. Permanente cookies blijven op de persoonlijke apparaten van de gebruiker staan wanneer de gebruiker offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra de gebruiker de webbrowser sluit.

Het bedrijf gebruikt zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door het bedrijf

Doel: Deze Cookies zijn essentieel om de Gebruiker te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om de Gebruiker in staat te stellen sommige van zijn functies te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar de gebruiker om heeft gevraagd niet worden geleverd en het bedrijf gebruikt deze cookies alleen om de gebruiker die diensten te leveren.

 

Cookiebeleid/kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door het bedrijf

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

 

Functionele cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door het bedrijf

Doel: Met deze cookies kan het bedrijf de keuzes onthouden die de gebruiker maakt bij het gebruik van de website, zoals het onthouden van de inloggegevens van de gebruiker of de taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om de Gebruiker een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat de Gebruiker zijn voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer de Gebruiker de Website gebruikt.

 

Advertentiecookies

Beheerd door het bedrijf

Doel: Deze cookies kunnen door de Website worden in- en uitgeschakeld om onze potentiële klanten de beste advertentie-ervaring te bieden. Ze bevatten geen persoonlijke informatie en zijn gebaseerd op de acties van de Gebruiker via de website.

 

V. GEBRUIK VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om de Website aan te bieden en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van de Website.

Voor de uitvoering van een overeenkomst: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die de gebruiker heeft gekocht of van enig ander contract met het bedrijf via de website.

Om de gebruiker te verstrekken met nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die het bedrijf aanbiedt die vergelijkbaar zijn met die welke de gebruiker al heeft gekocht of waarnaar de gebruiker heeft gevraagd, tenzij de gebruiker ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om de verzoeken van de Gebruiker te beheren: Om de verzoeken van de gebruiker aan het bedrijf bij te wonen en te beheren.

Voor zakelijke overdrachten: het bedrijf kan de informatie van de gebruiker gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of een andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van het bedrijf te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit of als onderdeel van faillissement, liquidatie of iets dergelijks procedure, waarin persoonsgegevens die door het bedrijf worden bewaard over de gebruikers van de website behoren tot de overgedragen activa.

Voor andere doeleinden: het bedrijf kan de informatie van de gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van de promotiecampagnes van het bedrijf en het evalueren en verbeteren van de website, producten, diensten, marketing en de ervaring van de gebruiker. Het bedrijf heeft ook het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te gebruiken voor het verstrekken van e-mailmarketingprocedures en het verstrekken en maken van sms- en web-pushmeldingen.

Het Bedrijf kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker delen in de volgende situaties:

 • Met dienstverleners: het bedrijf heeft het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te delen met serviceproviders om het gebruik van de website te controleren en te analyseren, en om contact op te nemen met de gebruiker.
 • Voor zakelijke overdrachten: het bedrijf kan de persoonlijke gegevens van de gebruiker delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van de activa van het bedrijf, financiering of overname van alle of een deel van het bedrijf van het bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met filialen: het bedrijf heeft het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te delen met de gelieerde ondernemingen van het bedrijf, in welk geval het bedrijf van die gelieerde ondernemingen zal eisen dat ze dit privacybeleid respecteren. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer het moederbedrijf van het bedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die het bedrijf controleert of die onder gemeenschappelijk beheer van het bedrijf staan.
 • Met zakenpartners: het bedrijf heeft het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te delen met zakelijke partners om de gebruiker bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met toestemming van de gebruiker: het bedrijf heeft het recht om de persoonlijke informatie van de gebruiker met toestemming van de gebruiker voor andere doeleinden bekend te maken.

 

VI. BEWARING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

Het Bedrijf bewaart de Persoonsgegevens van de Gebruiker slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. 

Het bedrijf zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het bedrijf (bijvoorbeeld als we verplicht zijn de persoonlijke gegevens van de gebruiker te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten af te dwingen en beleid.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van de website te verbeteren, of wanneer het bedrijf wettelijk verplicht is om deze gegevens voor langere perioden te bewaren. 

 

VII. OVERDRACHT VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

De gegevens van de Gebruiker, inclusief Persoonsgegevens, worden verwerkt door de vestigingen van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking betrokken zijn zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten het staats-, provincie-, land- of andere overheidsrechtsgebied van de Gebruiker bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van het rechtsgebied van de Gebruiker.

De toestemming van de gebruiker voor dit privacybeleid, gevolgd door het indienen van dergelijke informatie, vertegenwoordigt de instemming van de gebruiker met die overdracht.

Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker veilig worden behandeld en volgens dit privacybeleid en dat er geen overdracht van de persoonlijke gegevens van de gebruiker naar een organisatie of een land zal plaatsvinden, tenzij er voldoende controles zijn, inclusief de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de gebruiker en andere persoonlijke informatie.

 

VIII. BEKENDMAKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER 

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden overgedragen. Het bedrijf zal een kennisgeving verstrekken voordat de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf worden verplicht om de Persoonsgegevens van de Gebruiker vrij te geven indien dit wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker vrijgeven in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendommen van het bedrijf.
 • Het voorkomen of onderzoeken van mogelijke misstanden in verband met de Website.
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van de Gebruiker van de Online Dienst of het publiek.
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 

IX. BEVEILIGING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER 

Het bedrijf neemt alle redelijke maatregelen om informatie die van de gebruiker wordt ontvangen te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Het bedrijf heeft passende fysieke, technische en administratieve maatregelen genomen om de informatie van de gebruiker te beschermen en te beveiligen, en het bedrijf maakt gebruik van privacyverhogende technologieën zoals encryptie. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail:  sales@sistaco.com.

 

X. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website van het bedrijf kan links bevatten naar andere websites die niet door het bedrijf worden beheerd. Als de Gebruiker op een link van een derde partij klikt, wordt de Gebruiker doorverwezen naar de website van die derde partij. Het bedrijf raadt de gebruiker ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van elke site die de gebruiker bezoekt.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

XI. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID 

Het Bedrijf kan het Beleid van tijd tot tijd bijwerken. Het bedrijf zal de gebruiker op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe beleid op deze pagina te plaatsen.

Het Bedrijf heeft het recht om het Beleid bij te werken. Het Bedrijf zal de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen door de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Beleid bij te werken.

De Gebruiker wordt geadviseerd om dit Beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 

XII. AVG-KENNISGEVING

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 seconden. 1 a) b), f) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46 / MI Laws UE.L.2016.119.1) (GDPR), waarbij het legitieme belang van het bedrijf verband houdt met het verstrekken van de website aan de gebruiker.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor een periode totdat bezwaar wordt gemaakt tegen gegevensverwerking of beëindiging, maar niet langer dan 10 (tien) jaar.

De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht om de Persoonsgegevens over te dragen en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

In het geval van het verkrijgen van gegevens en het verwerken ervan op basis van art. 6 seconden. 1 jaar a) AVG – de gebruiker heeft het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming voor de intrekking ervan.

Voor de AVG is het bedrijf een gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die zijn verzameld van alle hierboven genoemde categorieën van betrokkenen, met de volgende uitzonderingen: het bedrijf is een gegevensverwerker van de gebruikerslogboeken, administratieve gebruikerslogboeken en sommige accountinstellingen. Bovendien is het bedrijf een gegevensverwerker voor alle inhoud die door de gebruiker wordt geleverd via de onlinediensten die worden verzonden. Wanneer het bedrijf een gegevensverwerker is, verwerkt het bedrijf gegevens namens de gebruiker volgens hun instructies voor gegevensverwerking.

 

XIII. GESCHILLENBESLECHTING

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat het bedrijf niet naar tevredenheid heeft opgelost, neem dan contact met ons op via sales@sistaco.com.

 

XIV. CONTACTEN

Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen op: sales@sistaco.com +617 3184 4425